DelatnostiArchitektura, enterijeri

  • Izrada tehničke dokumentacije za objekte visokogradnje (stambeno-poslovne zgrade i kuće),
  • Izrada projekata enterijera,
  • Projektovanje uređenja terena
  • Izrada projekata poljoprivrednih objekta
  • Vođenje stručnog nadzora kod izvođenja objekata visoke gradnje,
  • Tehnička kontrola objekata
  • Sve vrste idejnih rešenja stambeno-poslovnih objekata
  • Izrada dokumentacije potrebne za legalizaciju bespravno podignitih objekata.

 

Projektovanje

Nudimo izradu kompletne tehničke dokumentacije, odnosno izradu sledećih vrsta arhitektonsko-građevinskih projekata: idejni projekat, glavni projekat, izvođački projekat, projekat izvedenog objekta, projekat legalizacije, projekat uređenja slobodnih površina (projekat parternog uređenja), kao i tehničku kontrolu glavnog projekta i stručni nadzor u toku građenja objekta.

Enterijer

Razgovorom sa potencijalnim klijentom definišu se njegove želje i afiniteti, te se na osnovu toga dolazi do idejnog rešenja u vidu 3D modela. Glavni projekat enterijera koji potom nastaje čine: osnova sa rasporedom nameštaja, osnova poda i podnih obloga, osnova plafona sa dispozicijom rasvete, karakteristični preseci, izgledi zidova, šeme stolarije i bravarije, karakteristični detalji, radionički crteži za izradu ugradnog i komadnog nameštaja, perspektivni prikazi, predmer radova i tehnički opis.

3D vizuelizacija

Nudimo izradu arhitektonskih vizuelizacija eksterijera i enterijera, kao i modelovanje objekata. Dovoljno je da nam pošaljete skicu, crtež ili fotografiju i na osnovu toga spremni smo uraditi prikaz objekta pomoću rendera. Pošaljite nam Vaše podloge u bilo kom formatu (jpg, dwg, pdf i sl.) i uskoro  ćemo vam poslati ponudu sa cenom i rokom izrade.

 

 

SILARD GODNIČ - architect